::OFF-ROAD


Propozycje atrakcji

» Przeprawy przełajowe (off-road). Prowadzenie buggy w trudnych warunkach terenowych: wąwozy, strome podjazdy i zbocza, teren grząski i bagnisty.

» Gry terenowe integracyjne z podziałem na zespoły, w oparciu o scenariusze, mapki. Szukanie równowagi pomiędzy rywalizacją a integracją, budowanie więzi i relacji w zespole. Wykorzystanie różnego rodzaju rekwizytów oraz sprzętu mechanicznego, alpinistycznego i innego (łopata, broń, kompas, GPS)


Sprzęt mechaniczny:

» Buggy
» Poduszkowce
» Samochody terenowe


KAJAK, KANADYJKA, PONTON

Propozycje atrakcji:

 
» Pokonanie trasy wodnej (strugą, rzeką, jeziorem) wiodącej przez urozmaicone krajobrazy (urwiska, puszcze, rezerwaty,) o różnym charakterze trudności (prędkość rzeki, stan zakrzaczenia, jazy, uskoki, budowle wodne) kajakiem lub kanadyjką.
» Spłynięcie rzeką o charakterze górskim (rafting) na pontonach.
» Spływy jednodniowe uzupełnione o inne oferowane atrakcje, spływy dwudniowe, weekendowe.


LINY

    Konkurencje z wykorzystaniem elementów alpinistycznych. Przeprawy przez mosty linowe, zjazdy ukośne i pionowe. Konkurencje budujące zaufanie pomiędzy członkami zespołu, wymagające współpracy i koordynacji oraz pokonania strachu przed otwartą przestrzenią. Zadania podnoszące poziom adrenaliny, dostarczające wiele emocji i zabawy.
PIKNIKI STRZELECKIE
Przykładowe propozycje

» Strzelanie z broni palnej (pistoletów, rewolwerów, strzelb i karabinów) na strzelnicy krytej, ogrzewanej, z pełnym węzłem sanitarnym lub odkrytej, położonej w lesie lub na poligonie. Pełna opieka instruktorska, przeszkolenie z warunków bezpieczeństwa na strzelnicy, podstawowe informacje o zasadach celnego strzelania.
» Strzelania w formie mini-konkursu: ocenianych jest 10 najlepszych trafień z 15 możliwych, wszyscy otrzymują dyplomy pamiątkowe, a zwycięzca puchar.
» Strzelanie z broni pneumatycznej ASG lub paintball jako niezależna konkurencja lub jako zadania dodatkowe w grach ze scenariuszem (np. oddanie strzałów do celu przy zjeździe na linie, przy jeździe na buggy lub podczas lotu poduszkowcem)

IGRANIE Z OGNIEM
Wynaleziono ogień. Uczestnicy po krótkim przeszkoleniu technicznym, zostają wyposażeni w sprzęt gaśniczy, pompy, węże zakończone prawdziwymi, dużymi wozami strażackimi i z takim ekwipunkiem staną oko w oko z jednym z najgroźniejszych żywiołów – ogniem.
Zadania do wykonania mogą być natury sprawnościowej, szybkościowej, zręcznościowej. Wszystkie jednak wymagają współpracy członków zespołu, bez której sytuacja mogłaby wymknąć się spod kontroli. Dla zachowania bezpieczeństwa nad wszystkim czuwa zespół profesjonalistów, gotowy nieść pomoc, podpowiadać oraz zapobiegać realnemu zagrożeniu.
Propozycje atrakcji:
» Gaszenie pojazdów, obiektów.
» Rozcinanie pojazdów, obiektów.


REALIZACJE FILMOWE

» Możliwość uczestniczenia w realizacji filmowej, wcielenia się w rolę aktora, czy też reżysera. Dostarczamy gotowy scenariusz, zapewniamy fachową opiekę reżyserską i operatorską, profesjonalny sprzęt, a także kostiumy, rekwizyty.
» Finalnym produktem są dwa filmy, montowane przez nas tj. film główny, wg scenariusza, a drugi film to making of - film o kręceniu filmu, czyli co wydarzyło się na planie. Materiały zostaną dostarczone uczestnikom w formie pamiątkowych DVD.
źródło tła/ background source: vanilla-box.co.uk , Copyright by Tim Woods